CSU

CSU vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit CSU een Werkakkoord af?

Vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: CSU vindt het belangrijk om jongeren een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Niet alleen reguliere jeugd, maar ook jongeren die door omstandigheden een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Graag laten we jongeren zien wat de kansen zijn in onze organisatie en branche.

Om onze organisatie te versterken: De organisatie vergrijst gaandeweg, het is tijd voor jonge aanwas We streven naar teams van gemengde samenstelling, ook voor wat betreft leeftijd.

Wat doet CSU voor jongeren?

Op het gebied van instroom: Voor een goede teamsamenstelling streven we er naar 10% van onze vacatures in te vullen met jongeren. Jaarlijks bieden we hiermee zo'n 600 jongeren een baan. In de werving wordt voor diverse doelgroepen, en nadrukkelijk ook voor jongeren aandacht besteed aan wat werken bij CSU aantrekkelijk maakt. Om zodoende jongeren enthousiast te maken voor de branche en in het bijzonder onze organisatie.

Onze opdrachtgevers worden meegenomen in ons jongerenbeleid, zodat ook zij openstaan om meer jongeren in de schoonmaakteams te verwelkomen. Bij openstaande vacatures op het object van de opdrachtgever, informeren we hen over onze aandacht voor jongeren; waarom we het belangrijk vinden en wat we doen om er een succes van te maken. We doen een beroep op hen om jongeren een kans te geven zich te ontwikkelen.

Naast onze aandacht voor jeugd is ook het aannemen van uitkeringsgerechtigden een speerpunt. Door ons te richten op de doelgroep Wajongers vangen we twee vliegen in een klap: Hiertoe zijn contacten gelegd met Werkgeversservicepunten en samenwerkingsverbanden aangegaan met re-integratiebedrijven die bemiddelen in deze doelgroep.

Middels rapportages meten we elke 4 weken de instroom. Er zijn ambassadeurs aangewezen die collega leidinggevenden informeren en inspireren tot het werken met de doelgroep. Leidinggevenden worden gefaciliteerd in het werken met de doelgroep door een training en een toolkit met praktische tips bij het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers.

Op het gebied van opleiding en stages

Elke medewerker krijgt bij ons de basisopleiding aangeboden; een branche erkend vakdiploma. Juist voor jongeren in onze branche vaak het eerste diploma en een oefening in opleiding en examen.

Jaarlijks bieden we zo'n 35 stageplaatsen aan op kantoorfuncties (HBO & MBO-niveau) en 50 op schoonmaakfuncties (BBL, of jongeren zonder startkwalificatie). Daarnaast hebben we een samenwerking met praktijkscholen voor snuffelstages.C

SU is een erkend leerbedrijf, ruim 50 van onze direct leidinggevenden heeft de opleiding praktijkbegeleider gevolgd, zodat zij de jongeren goed kunnen begeleiden. Sinds 2008 bieden we al onze medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in de Nederlandse taal en zodoende ook hun loopbaanperspectief te vergroten.

Qua voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt

We geven presentaties op scholen, en laten jongeren zo zien wat het werk inhoudt. De Amsterdam Arena is een van onze locaties waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt met extra begeleiding zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt en stage kunnen lopen bij werkzaamheden op en om de Arena.

Met de Stichting Nelis hebben we de Zwabbertjesdag georganiseerd: een dag waarop jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op ludieke wijze konden kennismaken met het vak en onze organisatie.

High5!

We steunen het initiatief High5! door jongeren in een werkcarrousel te laten zien wat het werk in verschillende branches en organisaties inhoudt en ze te enthousiasmeren om te komen werken of stage lopen. High5! is een lokaal initiatief in de regio Den Bosch, Uden en Veghel, waar jongeren zonder diploma en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in een traject zitten waar ze zich ori‘nteren op de arbeidsmarkt en werknemersvaardigheden opdoen. Zo worden zij voorbereid op hun eerste stap op de arbeidsmarkt. Tevens volgen zij een opleiding op MBO1 niveau. Er zijn een aantal bedrijven aangesloten om de jongeren te informeren, stages aan te bieden en zo de jongeren te enthousiasmeren. Zo doen zij kennis op om van daaruit ergens in te stromen.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.