CoolCat

CoolCat vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit CoolCat een Werkakkoord af?

CoolCat zet zich al jaren in om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor jongeren. Het instroombeleid richt zich daarom voor een groot deel ook op deze doelgroep van jonge, enthousiaste starters.

Het afsluiten van een jongerenakkoord is een logische beslissing, kijkende naar de inzet van CoolCat voor deze doelgroep.

Coolcat heeft als doel medewerkers in hun kracht te zetten en professionals te ontwikkelen voor interne doorstroom. Medewerkers en leidinggevenden die elkaar stimuleren, motiveren en coachen om het beste uit zichzelf te halen. Samen zorgen wij dat CoolCat, CoolCat is!

Instroom

In 2014 bedroeg onze instroom 238 medewerkers. Ongeveer 90% van de instroom bij Cool- Cat zijn jongeren tussen de 17 en 25 jaar. Om te voorkomen dat jongeren lang zonder werk zitten, stelt CoolCat verkoop vacatures specifiek beschikbaar voor jongeren van 18-27 jaar in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.

CoolCat heeft diverse selectiemethodes die we toepassen, die volledig aansluiten bij de jonge doelgroep. Zo organiseren we regelmatig selectie-avonden, waarbij we op een interactieve manier jongeren selecteren voor onze stores. Een laagdrempelige methode die veel enthousiaste jongeren trekt.

CoolCat zet zich in om de kansen op werk te vergroten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en spreekt hierover met UWV en gemeente.

CoolCat organiseert 4x per jaar een speeddate voor het werven van potentiƫle jongeren voor Store Management functies. Door een speeddate te organiseren kunnen wij de persoonlijkheid en match met de organisatie in korte tijd meten. Zo'n bijeenkomst geeft kandidaten een goede eerste indruk van CoolCat en is laagdrempelig.

Scholing CoolCat werkt samen met ROC's door heel Nederland. Wij bieden stageplekken voor BOL leerlingen die zich als verkoopspecialist en manager willen ontwikkelen in THE COOLEST SHOP IN TOWN.

Stages en leerbanen

Daarnaast biedt CoolCat stageplaatsen aan op onze Support Offices in Houten en Amsterdam.

CoolCat streeft ernaar om in alle stores opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen voor de volgende opleidingen: niveau 3 Verkoopspecialist niveau 4 Manager Detailhandel

In 2014 hebben wij 200 BOL stagiaires begeleid en hebben we 90 BBL leerplaatsen aan kunnen bieden in onze stores. Daarnaast hebben we ook 84 snuffelstagiaires een kans geboden om kennis en ervaring op te doen in onze winkels.

Voor 2015 streven naar minimaal hetzelfde aantal stage- en leerplaatsen in al onze stores. Voor de Support Offices biedt CoolCat op verschillende afdelingen opleidingsplaatsen aan.

Voorbereiding arbeidsmarkt

Naast het aanbieden van BOL stageplaatsen en BBL leerplaatsen, werkt CoolCat actief samen met vmbo-leerlingen tijdens bijvoorbeeld On Stage beroepsfeesten en stages.

CoolCat heeft intensieve contacten met regionale ROC'ss en streeft naar een optimale samenwerking om leerlingen te ontwikkelen en te stimuleren het maximale uit zichzelf te halen. We doen dit door deel te nemen aan een werkveldoverleg en samen invulling te geven aan vrije lesuren.

Naast de regionale ROC'ss heeft CoolCat ook een grote betrokkenheid bij oa TMO en AMFI, 2 scho len die zich specifiek richten op Modemanagement/Fashion. CoolCat geeft hier jaarlijks een aantal sollicitatietrainingen en heeft biedt studenten de kans om projecten en kennis op te doen/uit te voeren in onze organisatie, maar ook bij onze leveranciers in Turkije. Zo verkleinen wij de stap van onderwijs naar het bedrijfsleven en hebben studenten een betere kans op de arbeidsmarkt.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.