Cofely

Cofely Nederland NV vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Cofely een Werkakkoord af?

Cofely Nederland NV heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid naar klanten als het gaat om het bieden van duurzame technologische oplossingen.

Ook ten aanzien van de arbeidsmarkt nemen wij onze verantwoordelijkheid. Doelgroepenbeleid is een van de onderwerpen die daarbij past. Wij willen de 'employer of choice' for 'the employee of choice' zijn. Jongerenbeleid is daarbij een van de focusgebieden voor Cofely. Door stil te staan bij jongerenbeleid anticiperen wij op de medewerker van morgen en spelen in op de ontwikkelingen van een aantrekkende arbeidsmarkt.

Doordat wij een nauwe samenwerking onderhouden met Goflex (een landelijke opleidingsbedrijf in de techniek) kunnen wij jongeren aan een leer/werk plek helpen en hun perspectief vergroten. Op deze wijze kunnen wij de jongeren op de juiste manier opleiden!

Voorbereiding op scholen

Wij vinden het belangrijk om jongeren al in een vroegtijdig stadium bewust te maken van de arbeidsmarkt. Dit betekent dat wij voorlichting willen geven op scholen, zodat de studiekeuze makkelijker en gerichter wordt.

Door de samenstelling van ons bedrijf zijn wij in staat om zowel MBO-ers, HBO-ers als WO-ers een werkplek te bieden. Wij vinden dat Cofely een afspiegeling moet zijn van de samenleving. De personeels-samenstelling bij Cofely wordt op dit moment gekenmerkt door een grote groep medewerkers van middelbare leeftijd. Zij werken al sinds lange tijd bij ons bedrijf en zijn goed in staat kennis over te dragen. Wij denken dat het koppelen van jongeren aan een van onze ervaren krachten voor beide partijen een goed idee is. Een goede mooie combinatie. Beiden kunnen van elkaar leren en er ontstaat een mooie dynamiek, ook naar onze klanten toe.

Instroom

Cofely staat in de zoektocht naar goed personeel open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen, in aanvulling op de reguliere werving. Cofely neemt in 2015 minimaal 10 jongeren aan in haar traineetrajecten.

Cofely heeft op 15 december 2014 het convenant van Bunnik ondertekend. Dit convenant houdt in, dat alle deelnemende partijen zich uitspreken voor een goede uitvoering van de participatiewet en zich verantwoordelijk voelen om in 2015 tenminste een inwoner van Bunnik met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden in de vorm van een stage, een opleidingsplek of een concrete baan binnen de eigen of een aangesloten organisatie.

ROC Midden-Nederland steunt deze verantwoordelijkheid door te voorzien in de benodigde (bij) scholing.)

Scholing

Cofely is een erkend leerbedrijf en blijft zich hiervoor actief inzetten. Daarom zal Cofely gemiddeld: 20 BBL-ers een leerwerktraject aanbieden in samenwerking met Goflex 25 BOL techniek stagiairs een plek bieden Cofely biedt in 2015 35-40 stages voor hbo/wo-studenten.
Cofely staat in de zoektocht naar goede studenten open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen.

Cofely ontwikkelt in 2015 een specifiek campus/young graduate plan om deze doelgroep nog beter te kunnen benaderen en voorzien van informatie. Gastdocentschappen, beurzen, etc. zijn hier een regulier onderdeel van.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Cofely zet zich in om schoolgaande jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en werkt daarbij samen met JINC. Zo werken wij op 29 januari 2015 mee aan de 'Baas van morgen'.
Cofely verzorgt minimaal 1 x per jaar bliksemstages in samenwerking met JINC om ongeveer 10 jongeren te enthousiasmeren voor de techniek.

Cofely werkt samen met Stichting Leer Werken in de Techniek en het ROC/NOVA te Beverwijk. Daarbij verzorgt Cofely stageplaatsen, neemt deel aan een stagemarkt, verzorgt gastcolleges en excursies en ontwikkelt samen met bovengenoemde partijen een opleiding MyTec voor jongeren.

Cofely organiseert in de regio Noord Holland 1 x per jaar een 'girlsdays' om in samenwerking met onze klanten meisjes te enthousiasmeren voor de techniek.

Cofely is bereid om drie à vier keer per jaar een arbeidsmarkttraining/sollicitatie training te verzorgen op scholen om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.