Coca-Cola Enterprises Nederland

Coca-Cola Enterprises Nederland spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

  • Coca-Cola Enterprises Nederland stelt 25 vacatures per jaar beschikbaar voor jongeren via de carrirewebsite van Coca-Cola Enterprises Nederland en binnen de daartoe gebruikelijke procedures van Coca-Cola Enterprises Nederland (lopende interne sollicitatieprocedure waarbij voorrang gegeven wordt aan interne kandidaten).
  • Coca-Cola Enterprises Nederland stelt voor 2014 en 2015 stageplaatsen van gemiddeld zes maanden beschikbaar aan studerende jongeren. Dit gebeurt via haar eigen recruitmentwebsite. Coca-Cola Enterprises Nederland draagt door een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Process Class Tilburg bij aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt voor de procestechniek, middels een jaarlijkse financi‘le bijdrage en een inspanningsverplichting om leerlingen van de BOL-opleiding Procestechniek een stageplek aan te bieden.
  • Coca-Cola Enterprises Nederland verzorgt (groeps-)voorlichting over het werken bij Coca-Cola Enterprises Nederland voor belangstellenden, bijvoorbeeld door middel van presentaties op (hoge)scholen, universiteiten, recruitmentdagen, inzet van Visitor Center of via een van haar maatschappelijke partnerships (JINC, Excelsior4ALL, en/of lokale programma's). Het gaat om activiteiten zoals bijlessen, bliksemstages en sollicitatietraining. Coca-Cola Enterprises Nederland spant zich ervoor in dat branchegenoten en leveranciers ook een Jongerenakkoord aangaan. Coca-Cola Enterprises Nederland zal haar toeleveranciers, o.a. Tempo Team, informeren over en betrekken bij haar intenties op het gebied van jeugdwerkloosheid.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.