Capgemini

Capgemini spreekt de intentie uit om kansen op werk voor jongeren te vergroten.

  • Capgemini werft op dit moment enkele honderden jong afgestudeerden op HBO- en WO-niveau en zal deze ambitie in de komende jaren verder versterken.
  • Capgemini zal daar waar mogelijk stageplekken ter beschikking stellen die studenten beter voorbereiden op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
  • Capgemini zal regelmatig eenn of enkele activiteiten initëren en/of organiseren om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De doelgroep zal met name bestaan uit HBO- en WO- studenten en afgestudeerden.
  • Capgemini intensiveert de voorlichting op hogescholen en universiteiten om de interesse te wekken van nog meer studenten voor een baan in de IT en Consultancy.
  • Samen met lokale partijen (AEB) en UWV zal bekeken worden hoe zij meer mensen kunnen interesseren om bij Capgemini te komen werken.

    Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

    Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.