BKB

BKB vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit BKB een Werkakkoord af?

BKB deelt graag haar kennis en netwerk om jongeren meer kans te geven op de arbeidsmarkt. In Nederland wordt redelijk veel waarde gehecht aan ervaring en anciƫnniteit, dat terwijl jongeren zonder jarenlange ervaring, maar vanuit kennis en gedrevenheid vaak een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Vanuit die gedachte selecteert BKB sinds 2000 elk jaar een nieuwe groep van ongeveer vijfentwintig studenten en jong werkenden die wij onder onze hoede nemen. Maandelijks organiseert BKB een academiesessie van twee dagen.

De rode draad is (politiek) campagnevoeren en alles wat daarbij komt kijken. Welke campagnemiddelen heb je tot je beschikking? Wat is de rol van sociale media tijdens de campagne en hoe onderhoud je een duurzame relatie met de traditionele media? En hoe breng je een zorgvuldig uitgedachte strategie in de praktijk.

Daarnaast nodigt BKB de deelnemers en alumni geregeld uit om mee te helpen in de uitvoering van campagnes en onderzoeken. Waardoor er een soort opdrachtenpool ontstaat voor de jongeren.

Over BKB

BKB | Het Campagnebureau ontwikkelt strategische campagnes voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onze kracht ligt in de combinatie van onderzoek, advies, online en offline communicatie, vrije publiciteit en evenementen. Met een heldere probleemanalyse, creatieve oplossingen, professionaliteit en enthousiasme helpen wij bij het aanscherpen van boodschappen en vertellen we verhalen.

Instroom

Hieronder maakt BKB duidelijk wat wij al doen aan de instroom van jongeren in het bedrijf en hoe we dit de komende jaren blijven voortzetten. BKB richt zich in vacatures met name op jongeren tussen de 23 en 30 jaar die recent afgestudeerd zijn of in de afstudeerfase zitten. Hierdoor is de leeftijd van junior en medior medewerkers tussen de 23 en 29 jaar oud.

BKB maakt de doelgroep altijd expliciet duidelijk in de vacaturetekst en zal dit ook blijven doen. BKB richt zich op hoogopgeleide jongeren en geeft dit in de vacaturetekst expliciet aan. BKB verwacht in 2015 tussen de een en drie vacatures open te stellen voor jongeren tot en met 27 jaar oud.

Stageplekken

BKB biedt in 2015 per jaar zes tot acht stageplekken aan voor afgestudeerde of nog studerende jongeren. De stages variƫren qua duur van drie tot zes maanden. De stagiair krijgt een vaste maandelijkse vergoeding van 300 euro, dagelijkse lunch, telefoon, laptop en reiskostenvergoeding.

BKB streeft er naar stagiaires door te laten stromen als junior medewerker en dat is de afgelopen jaren ook regelmatig gebeurd.

Scholing

Hieronder maakt BKB duidelijk wat wij al doen aan scholing en hoe we dit de komende jaren blijven voortzetten.

BKB biedt in 2015 per jaar zes tot acht stageplekken aan voor afgestudeerde of nog studerende jongeren. Dit is soms een verplichte stage, maar kan ook een werkervaringsplek zijn.

Via de BKB Academie laten we sinds 2000 jong talent delen in de kennis en het netwerk van BKB. Ieder jaar selecteren we een groep van vijfentwintig getalenteerde studenten en afgestudeerden.

Elke maand krijgt de BKB Academie een masterclass van een medewerker, expert, politicus of journalist over onder andere campagnevoeren, spreken in het openbaar, onderhandelen en PR.

BKB verzorgt regelmatig interne trainingen aan hun medewerkers en stagiaires op het gebied van publiciteit, spreken in het openbaar en sociale media. Ook in 2015 heeft elke werknemer bij BKB een opleidingsbudget om naast zijn werk een cursus, masterclass of opleiding te volgen. Hiermee worden de met name jongere werknemers gestimuleerd om door te blijven leren.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Hieronder maakt BKB duidelijk wat wij al doen aan de voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt en hoe we dit de komende jaren blijven voortzetten.

Tijdens de sessies van de BKB Academie komen verschillende sprekers aan bod die voor veel inspiratie zorgen bij de verschillende Academici.

Daarnaast bestaat de groep uit 25 jongeren met een verschillende studierichting of achtergrond. Hierdoor ontstaan onverwachte samenwerkingen en uitwisselingen.

BKB academici nemen ook kennis van de praktijk doordat we ze regelmatig uitnodigen om mee te helpen bij de uitvoering van campagnes en onderzoeken.

BKB huurt als er extra capaciteit nodig is altijd jongeren in vanuit de BKB academie, het netwerk van onze medewerkers of onze opdrachtgevers.

Een aantal BKB medewerkers zijn al actief als coach, bij bijvoorbeeld de Voorleesexpress. BKB brengt in 2015 actief coachingsprogramma's bij haar werknemers onder de aandacht.

Overige afspraken

BKB streeft in 2015 naar meer diversiteit in de BKB Academie en de medewerkers en zoekt hiervoor samenwerking met verschillende organisaties om bijvoorbeeld leden van de academie te werven.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.