Beroepennavigatie

'Beroepennavigatie' vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging samen met Calibris Advies en het rpA West-Brabant een Werkakkoord af?

In West-Brabant werkt het rpA samen met afgevaardigden uit Onderwijs, Overheid en Ondernemers op het gebied van regionaal arbeidsmarktbeleid. In deze regio zijn vier prioritaire sectoren gedefinieerd waar kansen liggen op werk.

De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging is een partner die zich sterk maakt voor de belangen van de werkgevers in Brabant en Zeeland.

Calibris Advies is de projectleider van het project Beroepennavigatie dat samen met onderwijs, ondernemers en overheid opgezet is.

Dit intersectorale project helpt jongeren bij het maken van een duurzame beroepskeuze en leidt deze jongeren naar opleiding/scholing en/of werk binnen de prioritaire sectoren.

'Beroepennavigatie intersectoraal op weg' is een project waarbij diverse partners van het rpA samenwerken: Regionaal Bureau Leerplicht, UWV, ROC en gemeenten melden jongeren aan; verschillende werkgevers die aangesloten zijn bij de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging stellen hun bedrijven open voor de jongeren. Deze jongeren doorlopen eerst een empowerment programma, waarna zij bij een bedrijf een intensief programma doorlopen ( twee weken) en kennis maken met minimaal 2 (kans)sectoren. Hierna kunnen zij een gerichtere en duurzame keuze maken voor een kansberoep.

Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging ondersteunt dit programma omdat: het jongeren toeleidt naar beroepen waar vraag naar is op de regionale arbeidsmarkt; het programma aan werkgevers de mogelijkheid biedt om jongeren kennis te laten maken met diverse beroepen.

Instroom en voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging spant zich in om bij werkgevers die zijn aangesloten bij de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, in 2015 en 2016, 90 werkplekken ter beschikking te stellen waar jongeren binnen 2 weken de mogelijkheid krijgen om bij deze bedrijven kennis te maken met minimaal 2 sectoren en verschillende beroepen.

De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging werkt hierin samen met het rpA West-Brabant en met Calibris Advies.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.