Alliander

Alliander vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Alliander een Werkakkoord af?

Alliander is van mening, dat samenwerking tussen scholen, bedrijven en gemeenten belangrijk is om de jeugd beter op te leiden en kansen te bieden voor de toekomst. Voor sommige groepen in de maatschappij (waaronder jongeren) is het lastig om zelf een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

Project Step2Work

Het project Step2Work biedt deelnemers uit verschillende doelgroepen een jaar lang een erkende (vak)opleiding en relevante werkervaring. Dat vergroot de kans op een baan en dus economische zelfstandigheid. Het doel is te zorgen dat mensen met een klein zetje in de rug aan kunnen haken en weer mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Instroom

Alliander neemt in 2015 per jaar minimaal 50 jongeren aan in haar traineetrajecten: 30 technische trainees, 15 management trainees, 2 IT trainees, 1 financiƫle trainee.
Alliander maakt duidelijk in de vacaturetekst dat de vacature specifiek is bestemd voor alleen jongeren cq nodigt in de vacaturetekst expliciet jongeren uit ook te reageren op de vacature.
Alliander staat in de zoektocht naar goed personeel open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen, in aanvulling op de reguliere werving.

Stageplaatsen

Alliander biedt in 2015 per jaar minimaal 100 afgestudeerde jongeren een stage onder de volgende voorwaarden: 6 maanden, hoogte stagevergoeding MBO 500 euro en HBO 600 euro, inzet training/scholing.

Leerbanen

Leer/werk plekken in het kader van Step2Work. Dit betreft een contract van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. In 2015 totaal 100 kandidaten uit 5 doelgroepen: Jongeren 28, Zij-instromers 28, Wajongers 26, Sociale Werkvoorziening 6 en 50+ 12 kandidaten.

Alliander zet zich in op het (verder) ontwikkelen van het bedrijf als erkend leerbedrijf voor het middelbaar beroepsonderwijs door:

  • in 2015 per jaar 20 BOL-stages van 6 maanden beschikbaar te stellen aan studerende jongeren.
  • in 2015 per jaar 100 BBL-leerbanen beschikbaar te stellen aan studerende jongeren op basis van het sectorplan Ambor (Afvalbeheer en Management en Beheer van de Openbare Ruimte).
  • te investeren in het begeleiden van BOL-ers en BBL-ers door 40 praktijk- en stagebegeleiders op te leiden en in samenwerking met scholen stageopdrachten te ontwikkelen.

Alliander biedt in 2015 per jaar 80 stages voor hbo-studenten. Alliander investeert in de scholing van 100 jonge werknemers met en zonder startkwalificatie door een leer/werk traject Step2Work.

Alliander biedt jongeren een intern netwerk, te weten Tension.
Tension verbindt de jonge werknemers van Alliander om op andere momenten en in andere verhoudingen met elkaar zaken te ondernemen en elkaar te leren kennen.
Alliander staat in de zoektocht naar goede studenten open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Alliander zet zich in om schoolgaande jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en werkt daarbij samen met JINC Alliander zet zich in om studenten Universiteit (Nijmegen) LinkedIn Training te geven Alliander zet zich in om trainees sollicitatietraining te geven.

Alliander heeft het programma Scholen Zonder Muren, waarbij samengewerkt wordt met 5 VSO-scholen. Leerlingen van deze scholen komen op locatie bij Alliander en maken op deze wijze kennis met het bedrijfsleven.

Alliander neemt deel aan de WATT? campagne van de sector Energie, waarbij jonge scholieren uit het voortgezet onderwijs, ROC, MBO en HBO kennis kunnen maken met de energiesector en welke vakgebieden en functies daarin zijn.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.