Albron

Albron spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

  • ALBRON stelt 50 vacatures per jaar beschikbaar voor jongeren.
  • ALBRON stelt 100 stageplaatsen per jaar beschikbaar voor studerende jongeren.
  • ALBRON werkt hierbij samen met partners (klanten, leveranciers en onderwijsinstellingen).
  • ALBRON verzorgt via de stagecoŇ°rdinator voorlichting over het werken bij ALBRON op scholen.
  • ALBRON spant zich ervoor in dat branchegenoten en leveranciers ook een Jongerenakkoord aangaan.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.