Adecco

Adecco vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Adecco levert een bijdrage aan de zelfredzaamheid van jongeren op de arbeidsmarkt (empowerment), versterkt hiermee de positie van jongeren op de arbeidsmarkt (employability) en draagt oplossingen aan voor de mismatch Met Way to Work (Internationaal MVO initiatief) maakt zich sterk voor een betere arbeidsmarktpositie voor jong talent.

Meer kennis en skills om kansen op een baan te verzilveren, meer mogelijkheden om relevante werkervaring op te doen en en betere match tussen onderwijs, scholing en werk.

Instroom van jongeren

 • Adecco Group Nederland vult jaarlijks gemiddeld 60% van de eigen vacatures in met jongeren.
 • Adecco Group Nederland heeft de intentie dit te continueren.
 • Adecco Group Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Alliance for YOUth, een samenwerking met onder andere Nestlé. De synergie heeft onder meer geresulteerd in een Alliance Facebook Platform voor educatie, entertainment en interessante jobs voor jongeren.
 • Adecco Group Nederland heeft de intentie om posities te cre‘ren voor wajongeren zelf plus in samenspraak met onze relaties, gemeenten en het UWV.
 • Adecco Group Nederland cre‘ert werkervaringsplaatsen voor 1 maand voor afgestudeerde jongeren zonder relevante werkervaring (Adecco Experience en CEO 1 Month) bij zowel relaties als ook binnen de eigen organisatie.
 • Tevens bieden wij in samenspraak met deze relaties snuffelstages voor 1 a 2 dagen om jongeren kennis te laten maken met de arbeidsmarkt en hebben wij de intentie om lokale sessies te organiseren en te ondersteunen samen met onze relaties, lokale initiatieven, onderwijs en jongeren.

Scholing van jongeren

 • Bij Adecco Group Nederland zelf zijn er door het hele jaar op ieder moment gemiddeld 100 stagiairs tegelijk aan het werk.
 • Adecco Group Nederland heeft de intentie dit te continueren.
 • Adecco Group Nederland maakt zich sterk door samen met de KNVB minimaal 100 stages per jaar te vervullen binnen de sportwereld genaamd KNVB Talent Team; mede i.o.m. Ministerie van Onderwijs.
 • Adecco Group Nederland heeft de intentie om samen met onderwijsinstellingen zoals Avans, Fontys en ROC, door inzet van projectopdrachten (vanuit Adecco Group Nederland als ook onze relaties) jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, ze te leren werken in projectgroepen, ze arbeidsvaardigheden mee te geven.
 • Adecco Group Nederland heeft een samenwerking met NCOI en Goodhabitz voor onder andere het opleiden van jongeren werkzaam binnen de Adecco Group en flexwerkers.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt, al dan niet in samenwerking met maatschappelijke partners:

Adecco Group Nederland zet zich in om schoolgaande jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en werkt daarmee samen of hebben we intentie om samen te werken met On Stage, JINC en Cisco Network Academy (voornamelijk voor IT'ers).

Adecco Group Nederland is in 2014 gestart samen met Sterk Team met het programma Way to Work om jeugdwerkzoekenden te helpen bij het vinden van werk.

Dat doen we door onder andere:

 • Onze relaties te enthousiasmeren voor de doelgroep;
 • Jong talent in contact te brengen met werkgevers;
 • Het initiatief digitaal platform coaching te ondersteunen;
 • Ondersteunen we het initiatief van haalmeeruitjevakantiewerk en daaraan gekoppeld het e-portfolio.

In samenwerking met onderwijs (waaronder MBO's en ROC's), UWV, Gemeenten, de 35 arbeidsmarktregio's en Stichting De Broekriem willen wij zowel landelijk als ook lokaal jeugdwerkloosheid onder de aandacht brengen en bieden wij jongeren workshops, bieden wij inzichten in de arbeidsmarkt, verzorgen wij speeddate sessies, nemen we deel aan collegetours en omarmen lokale initiatieven zoals banenmarkten.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.