ABN AMRO

ABN AMRO spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

  • ABN AMRO neemt in 2014 en 2015 per jaar minimaal 100 jongeren aan in haar trainee-
  • en starttrajecten.
  • ABN AMRO stelt in 2014 en 2015 per jaar 150 stageplaatsen, variërend van 3 – 6 maanden,
  • beschikbaar aan studerende jongeren.
  • ABN AMRO zal (groeps)voorlichtingen voor jongeren verzorgen over het werken
  • bij ABN AMRO.
  • ABN AMRO zet zich actief in voor de verbetering van loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie van jongeren, onder meer door het geven van gastlessen, presentaties op scholen en studiebegeleiding.
  • ABN AMRO zet zich actief in voor organisaties voor coaching en mentoring zoals JINC, hetCalvijn met Junior College in Amsterdam en ECHO.
  • ABN AMRO heeft als een van de bedrijven in een kopgroep op de Zuidas haar ambitie uitgesproken om samen te werken aan een inclusive arbeidsmarkt voor arbeidsbeperkten en zet zich in om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In dit kader werken we nauw samen met partijen als Emma at Work om jonge arbeidsbeperkten een werkervaringsplek aan te bieden bij ABN AMRO. Deze ervaringen en dan specifiek gericht op jongeren delen we met de kopgroep van de Ambitie van Zuid.
  • ABN AMRO spant zich ervoor in dat branchegenoten en leveranciers ook een Jongerenakkoord aangaan

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt.

Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.