A.S. Watson

A.S. Watson vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit A.S. Watson een Werkakkoord af?

A.S. Watson Health & Beauty Benelux voert met haar formules Kruidvat, Trekpleister, Prijsmepper, ICI PARIS, XL en Pour Vous een HR beleid dat gericht is op het versterken van inzetbaarheid en productiviteit en het stimuleren, faciliteren en monitoren van duurzame groei en ontwikkeling van haar medewerkers en organisatie.

Het bieden van kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt en het bieden van mogelijkheden voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling past uitstekend in het duurzame karakter van dit HR beleid, dat gebaseerd is op een drietal pijlers: gezondheid & vitaliteit; betrokkenheid & diversiteit; ontwikkeling & mobiliteit.

Instroom

Met 16.000 medewerkers in 1.250 winkels van Kruidvat, Trekpleister en ICI Paris XL in Nederland, bieden wij jongeren de mogelijkheid om werkervaring op te doen in onze winkels en stellen wij hen in de gelegenheid om hun ervaring uit te breiden door middel van training-onthe- job, e-learning modules, BBL-trajecten (250), vakopleidingen en talentenklassen.

Voor 2015 zullen wij meer dan 200 medewerkers een BBL 2 opleiding aanbieden en meer dan 50 medewerkers zullen een BBL 3 opleiding gaan volgen. Dit geeft hen een erkend diploma waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden.

In samenwerking met het UWV en verschillende gemeentes bieden wij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een stageplek, teneinde zowel de werkervaring als de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Scholing

Jaarlijks bieden wij meer dan 1.000 jongeren in onze winkels stages aan in het kader van hun opleiding. Hierbij onderscheiden wij leer-werktrajecten, VMBO-stages en BOL-stages (niveau I,II,III en IV). Daarnaast hebben wij op HBO en Universitair gebied meerdere stageplekken beschikbaar.

Jongeren die bij ons in dienst treden krijgen bij binnenkomst een e-learning introductiemodule aangeboden waarin ze een warm welkom krijgen en in korte tijd meer over onze organisatie te weten komen. Dit vergemakkelijkt het inwerkproces in de winkels.

Daarnaast worden de jongeren begeleid in het filiaal aan de hand van een opleidingspaspoort, op deze wijze leren ze de winkelprocessen goed en gestructureerd kennen en trainen ze persoonlijke vaardigheden on the job onder supervisie van de leidinggevende.

Talentklassen

Jaarlijks bieden wij 80 jongeren, die bij ons in dienst zijn middels z.g.n. 'talentklassen', een ontwikkelingsprogramma aan. Dit programma staat in het teken van de persoonlijke ontwikkeling en groei van de medewerker, zowel op inhoud als competenties, teneinde doorstroom binnen de organisatie te verwezenlijken en op termijn een vervolgstap te maken in hun carriĀre.
In het kader van onze certificering als Drogisterij bieden wij jongeren diverse vakopleidingen aan zoals Verkoop in de Drogisterij, Assistent Drogist en gediplomeerd Drogist.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Vanuit onze organisatie liggen er goede contacten met ROC's waar wij dan ook regelmatig presentaties geven aan jongeren om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt c.q. enthousiast te maken voor een baan in de retail.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.