Partners

De Aanpak Jeugdwerkloosheid zou niet mogelijk zijn zonder de medewerking van de gemeenten, het UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Onze partners zetten hun motivatie, financiële middelen, vernieuwende instrumenten en ideeën, kennis en contacten in om de jeugdwerkloosheid op duurzame wijze te bestrijden.