Evaluatie pilot scholingsvoucher en pilot e-portfolio

In dit rapport staan twee kleinschalige experimenten centraal die zijn uitgevoerd onder de regie van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid. Aan de ene kant hebben 8 arbeidsmarktregio’s in een pilot samengewerkt met uitzendbureaus en met behulp van de scholingsvoucher van STOOF (opleidingsfonds van de uitzendbranche) jongeren geprobeerd te matchen op werk. Aan de andere kant heeft een mbo-school gewerkt met het ePortfolio van STOOF. Uit de evaluatie van de pilots trekken we lessen voor organisaties die aan de slag willen met publiek-private samenwerking bij het matchen van jongeren op werk.