Ondersteuning jongeren bij leren en werken

Bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie naar werk en scholing, ervaren gemeenten dikwijls knelpunten. Een deel van deze knelpunten en oplossingsrichtingen komen aan bod in deze handreiking Ondersteuning jongeren bij leren en werken. Het is een document in ontwikkeling met  praktijkvoorbeelden en praktische tips voor de regio’s.