Matchen op werk Tweede monitor

Tweede monitor Matchen op werk in het kader van de regionale Aanpak Jeugdwerkloos-heid. In dit rapport zijn aansprekende voorbeelden opgehaald uit alle arbeidsmarktregio's en RMC-regio’s op het gebied van werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en matchen. Het doel hiervan is om te illustreren hoe de aanpak van jeugdwerkloosheid in het land vorm krijgt, en de regio’s te inspireren om de aanpak Matchen op werk verder te ontwikkelen. Deze samenvatting biedt een overkoepelende analyse van de bestaande kennis over het onderwerp en de in het veld geobserveerde ontwikkelingen.