Matchen naar werk; werknemersvaardigheden en zoekgedrag

De YAG heeft een quickscan uitgevoerd om de huidige situatie in de arbeidsmarktregio’s in kaart te brengen. Wat is op dit moment het aanbod aan activiteiten voor jongeren in alle 35 arbeidsmarktregio’s van gemeenten voor het verbeteren van effectief zoekgedrag en het versterken van de werknemersvaardigheden? Zijn er onvolledigheden in het huidige aanbod dat nu wordt ingezet en welke instrumenten missen gemeenten überhaupt? Het doel van dit onderzoek is om kennis over de activiteiten te delen en om te bezien of er wellicht extra ondersteuning nodig is vanuit het Rijk.