Matchen naar werk; PPS in de arbeidsmarktregio's

De YAG heeft een quickscan uitgevoerd om publiek-private samenwerking voor matchen naar werk in de arbeidsmarktregio’s in kaart te brengen. In hoeverre werken de arbeidsmarktregio’s samen met
intermediairs en zijn deze samenwerkingen effectief? Het doel van dit onderzoek is om kennis over publiek-private samenwerkingen te delen, om te kijken of er nog onbenutte kansen liggen en om te bezien of er wellicht extra ondersteuning nodig is vanuit het Rijk.