Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Factsheet juni 2015. Dit factsheet brengt de Amsterdamse jeugdwerkloosheid op hoofdlijnen in kaart door jongeren op basis van de kenmerken onderwijs, werk en werkloosheid in zes groepen in te delen. De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren gedaald. Van de bijna 140.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 26 jaar waren er in 2014 gemiddeld 13.300 werkloos. Dat is 13,3% van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 14,7%. De Amsterdamse jeugdwerkloosheid ligt boven het landelijk gemiddelde (11,8%).