Rapport IZI Solutions 'Do's en don'ts voor het bereiken en activeren van jongeren'

In opdracht van het team Aanpak Jeugdwerkloosheid van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (Team Aanpak Jeugdwerkloosheid) heeft IZI Solutions onderzoek verricht naar het bereiken en activeren van schoolgaande- en werkzoekende jongeren. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch, diepte-interviews, expertsessies met wetenschappers, onderzoekers, trendwatchers, communicatiespecialisten en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties. De resultaten van deze gesprekken zijn vervolgens in focusgroepen met schoolgaande en werkzoekende jongeren getoetst.