Rapportage 'Uitvoering van de WWB voor jongeren (18-27 jaar)' van de Inspectie SZW

De arbeidsmarkt voor jongeren is ongunstig, hoewel de laatste ontwikkelingen wijzen op licht herstel. De werkloosheid onder jongeren is nog steeds hoog en zij blijken, eenmaal ingestroomd in een bijstanduitkering, het moeilijk te hebben om aan het werk te komen. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de activering (naar werk of school) van werkloze jongeren. Om die reden staat in dit rapport de uitvoering van de Wwb voor jonge werklozen (18-27 jaar) door gemeenten centraal. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is in hoeverre de uitvoering van de Wwb voor jongeren adequaat is. Doen gemeenten voor deze doelgroep wat ze moeten doen en leiden de keuzes die gemeenten maken op beleids- en uitvoeringsniveau, tot de gewenste effecten?