Buitenspel; De uitvoering voor jongeren in de WW of bijstand

De Inspectie heeft onderzoek gedaan in hoeverre de uitvoering van de WWB en WW t.a.v. jongeren (18-27 jaar) adequaat is. De onderzoeksvraag was: doet de uitvoering wat ze volgens de wetgeving moet doen en levert dit een bijdrage aan het vergroten van kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt?