Verslag Wethoudersconferentie WerkWeek

In totaal zijn er in Nederland 184.000 niet-onderwijsvolgende jongeren zonder startkwalificatie.Zij hebben een zwakke arbeidsmarktpositie, nu en in de toekomst. Is dat een urgent probleem? En hoe kunnen deze jongeren op weg word en geholpen naar leren, werken of een combinatie daarvan (waarbij 'zorg' aan de orde kan zijn als middel om voorgaande doelen te bereiken)? Deze vragen stonden centraal tijdens de wethoudersconferentie ‘Kansen voor jongeren zonder startkwalificatie’, waarvan dit verslag. De Wethoudersconferentie vond plaats tijdens de Slotdag van de WerkWeek 2017.