Handreiking Matchen op werk

Matchen op werk is het adagium bij begeleiden van werkzoekenden naar werk. Maar wat is matchen op werk nu precies? Hoe doe je dat? Voor wie is matchen op werk bedoeld? Welke stappen moeten worden gezet om matchen op werk effectief in te zetten? Deze  – en andere - vragen leven in de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Deze handreiking is opgesteld om de regio’s te ondersteunen bij hun aanpak 'matchen op werk'.