Rapport Verwey-Jonker: Almeerse jongeren van 23 - 27 zonder startkwalificatie

Wat is er nodig voor een startkwalificatie en/of betaald werk?

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jongeren tussen de 23 en 27 jaar zonder startkwalificatie alsnog hun kwalificatie halen en/of een betaalde baan krijgen? De gemeente Almere heeft het Verwey-Jonker Instituut de opdracht gegeven om dit inzichtelijk te maken. Binnen het onderzoek - bestaande uit documentenanalyse, interviews met professionals en groepsgesprekken met jongeren - is er gekeken naar wat er al bekend is over deze groep jongeren, hoe het huidige aanbod aan begeleiding eruit ziet binnen de gemeente Almere en wat er beter kan.