Persbericht: Aanpak jeugdwerkloosheid: focus op kwetsbare - en migrantenjongeren en loopbaanleren

Migrantenjongeren krijgen op advies van Mirjam Sterk, vertrekkend ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, de komende jaren meer aandacht in de aanpak jeugdwerkloosheid. Vijf gemeenten - Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Zaanstad - nemen hier het voortouw in.