Inventarisatie aanpakken jeugdwerkloosheid migrantenjongeren

Er zijn weinig aanpakken die zich specifiek op vermindering van de werkloosheid onder migrantenjongeren richten. Voor het project Wat werkt rond arbeidsparticipatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving is daarom een uitgebreide inventarisatie gemaakt van aanpakken die zich hierop richten.