Tussenrapportage Jongerenoffensief 2015-2016 Behaalde resultaten 1-1-2016 tot 1-7-2016

In de arbeidsmarktregio Twente wordt een regionaal plan uitgevoerd door Regio Twente in samenwerking met de partners van Werkplein Twente (samenwerkingsverband UWV Werkbedrijf en de 14 Twentse gemeenten) gericht op de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dat plan heeft de titel; ‘Jongerenoffensief 2015-2016’ en bestrijkt een periode van 2 kalenderjaren: 2015 en 2016.  In dit document worden de resultaten van het Jongerenoffensief 2015-2016 over de periode 1-1-2016 tot en
met 30-6-2016 gepresenteerd.