Nieuwsbrief Jongerenadviseurs Twente juni 2016

Nieuwsbrief van de arbeidsmarktregio Twente van de maand juni 2016 met daarin de resultaten van de jongerenspeeddates van de afgelopen maanden en evenementen die in mei zijn georganiseerd.