Programmarapportage Werk aan de ... uitvoering

Rapport van de Inspectie SZW over de uitvoering van de regionale werkgeversdienstverlening. Met deze rapportage beoogt de Inspectie een bijdrage te leveren aan vergroting van de kwaliteit en de effectiviteit van samenwerken en handelen van partijen in de uitvoeringspraktijk in de arbeidsmarktregio’s.