Kamerbrief Matchen op werk in de arbeidsmarktregio's

Deze brief bevat achtereenvolgens: een analyse van de opgave om de mismatch op de arbeidsmarkt te reduceren (paragraaf 1), een weergave van hoe matchen op werk in de regio’s op dit moment gaat, inclusief de belangrijkste bevindingen van de Inspectie SZW (paragraaf 2), de belangrijkste uitgangspunten voor het verbeteren van matchen op werk (paragraaf 3) en actuele initiatieven en acties ter verbetering van matchen op werk (paragraaf 4). Tot slot zetten wij in paragraaf 5 de ambitie uiteen om samen met de landelijke partners en de arbeidsmarktregio’s een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om matchen op werk duurzaam te verbeteren zodat meer mensen kunnen participeren op de arbeidsmarkt.