Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren. Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies.