Van School naar Werk: stroomschema Drechtsteden

Stroomschema Participatie wet door arbeidsmarktregio Drechtsteden. LET OP: dit schema geeft de huidige situatie weer. Per 2017 gaan er een paar zaken veranderen voor wat betreft de belastingmaatregelen.