Van School naar Werk: aanpak Drechtsteden

Vanaf 1 januari 2015 valt het merendeel van de schoolverlaters van het VSO, PrO en Entree onderwijs onder de Participatiewet. Gemeenten ontwikkelen samen met
scholen, UWV, MEE en andere partners aanpakken om deze groep jongeren te begeleiden van school naar werk. Deze infographic vat de aanpak in de arbeidsmarktregio Drechtseden samen.