Contact

Het programma Aanpak Jeugdwerkloosheid houdt op te bestaan in zijn huidige vorm.

Samen met gemeenten, UWV, scholen, werkgevers en andere partners werkte Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van 2016 tot medio 2017 hard om jongeren die het alleen niet redden, aan het werk te helpen en hen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Er blijft aandacht voor jongeren die zelfstandig de weg naar werk niet vinden. Zie voor meer informatie Einde en opvolging programma Aanpak Jeugdwerkloosheid. Ons e-mailadres aanpakjeugdwerkloosheid@minszw.nl blijft bestaan.

Vragen over beleid van het ministerie

Voor vragen over het beleid van de ministeries van SZW en OCW, kunt u terecht op de contactpagina van Informatie Rijksoverheid.