Aanpakjeugdwerkloosheid.nl is de officiële website van het Programma Aanpak Jeugdwerkloosheid. Dit programma valt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.