Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft met de regio’s Noord-Limburg, Rijnmond en West-Brabant en campagnebureau BKB tips & tools ontwikkeld voor het vergroten van het werkgeversnetwerk om zodoende meer bekendheid te creëren voor het werkgeversservicepunt en het werkgeversnetwerk uit te breiden. De Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk zijn beschikbaar op de site van de Programmaraad Samen voor de Klant.

Voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk is een sterk netwerk nodig van werkgevers met passende vacatures. Echter, nog te weinig werkgevers stappen naar een regionaal werkgeversservicepunt (WSP) als zij personeel nodig hebben. Minder dan helft van de werkgevers (17 tot 40%) maakt gebruik van werkgeversdienstverlening.

Behoefte aan meer bekendheid WSP

Veel werkgevers zijn niet bekend met het bestaan van het WSP en met de diensten van gemeenten en UWV, zo stelt de Inspectie SZW in Werkgeversperspectief 2015. Ook hebben werkgevers de indruk dat gemeenten en UWV niet veel voor hen kunnen betekenen. Werkgevers met een bijzondere betrokkenheid bij de doelgroepen van gemeenten en UWV hebben behoefte aan een meer bekendheid van het WSP. Ook willen ze inhoudelijk goede en toegankelijke informatie. Zij verwachten een proactieve houding van het WSP en laten aan hen het initiatief. Hebben de werkgevers eenmaal contact met het WSP, dan zijn zij niet ontevreden over de dienstverlening.

Still uit de animatievideo van WSP Noord Limburg waarin het WSP uitlegt waar een WSP de werkgever mee van dienst kan zijn.

Tips & tools

De tips en tools zijn gebaseerd op 3 aanpakken om het netwerk van werkgevers te vergroten:

 1. Werkgevers werven via bestaande netwerken
  Tips en tools voor het in kaart brengen van de werkgeversorganisaties met wie er reeds contact is, dat contact verdiepen en versterken om in contact te komen met nieuwe werkgevers in de sectoren die aansluiten bij de kansen en wensen van werkzoekenden van gemeenten en UWV.
 2. Ambassadeursaanpak 
  Tips en tools voor het werven van een of meer werkgevers die op een overtuigende en aantrekkelijke manier de boodschap kunnen overbrengen van nut en noodzaak van de dienstverlening van het WSP.
 3. Peer-to-peer aanpak 
  Tips en tools voor het verspreiden van de boodschap over de dienstverlening van het WSP door de werkgever of het bedrijf zelf. Bij de peer-to-peer aanpak is er minder ondersteuning van het WSP aan de werkgever dan bij de ambassadeursaanpak.


Verder kunnen de volgende instrumenten worden ingezet om de bekendheid en het werkgeversnetwerk van WSP’s te vergroten:
 

 1. Goede voorbeelden 
  Tips en tools over wat een goed voorbeeld is; handvatten om een centrale verzameling van goede voorbeelden op te zetten.
 2. Nieuwsbrief
  Tips en tools voor het maken van een nieuwsbrief; berichten die geschikt zijn voor een nieuwsbrief en systemen die gebruikt kunnen worden voor het versturen van een nieuwsbrief.
 3. Video 
  Tips en tools voor het gebruik van videofilms; tips voor goed beeldmateriaal en de voordelen van beeld ten opzichte van een boodschap in woorden.
 4. Media 
  Tips en tools over de inzet van regionale en landelijke media, het belang van een kernboodschap en uitleg over een goede mediastrategie.
 5. Sociale media 
  Tips en tools over de inzet van sociale media, zoals Twitter, Facebook en Instagram.
 6. Bijeenkomsten 
  Tips en tools voor het organiseren van bijeenkomsten.

Ook het landelijk werkgeversservicepunt, de AWVN en de Programmaraad zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Tips & tools. De Programmaraad is een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, UWV en Cedris.