Evaluatie Pilot scholingsvoucher: meer succes met meer begeleiding

Zorg dat jongeren klaar zijn om te matchen op werk; Sluit in de begeleiding aan bij de belevingswereld van jongeren; Beleg de uitvoering bij een jobhunter of jongerencoach en geef hem de ruimte om maatwerk te kunnen leveren; Werk in co-creatie en vertrouwen samen met uitzendbureaus;  Zorg dat er warme contacten zijn, dat uitzendbureaus echt gemotiveerd zijn om met deze doelgroep aan de slag te gaan en dat het project door de organisatie heen gedragen wordt; Zorg voor bestuurlijk commitment. Dit zijn de lessen die de Pilot scholingsvoucher heeft opgeleverd.

500 euro voor een korte opleiding

Met de pilot Scholingsvouchers is door 8 arbeidsmarktregio’s tussen eind augustus 2016 en maart 2017 geprobeerd om jongeren via uitzendbureaus te plaatsen en scholen bij een werkgever. De pilot richtte zich op jongeren zonder startkwalificatie. Zij konden een scholingsvoucher van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) ter waarde van 500 euro krijgen om een korte opleiding of cursus te doen. STOOF is het opleidingsfonds van de flexbranche, oftewel de uitzendbranche.

Lessen voor PPS

In het rapport Kansen creëren met publiek-private samenwerking; Lessen uit de evaluatie pilot scholingsvoucher en pilot e-portfolio staan de lessen en aanbevelingen die de pilot heeft opgeleverd. De lessen zijn bruikbaar voor gemeenten die aan de slag willen met publiek-private samenwerking bij het matchen op werk van jongeren, maar zijn ook waardevol voor uitzendbureaus.

Meer succes bij begeleiding met jobhunter of coach

Gemeenten die de jongeren eerst voorbereidden op werk door ze werknemersvaardigheden aan te leren en obstakels weg te nemen, waren succesvoller dan gemeenten die dit niet deden, zo blijkt uit de evaluatie. Als gemeenten een consulent inzetten die de jongere intensief begeleidt en die de jongere echt tijd en aandacht geeft, was er meer succes. Het rapport raadt gemeenten dan ook aan om jongeren te laten begeleiden door een jobhunter of jongerencoach.

Lessen voor uitzendbureaus

Ook het uitzendbureau moet kunnen werken met jongeren die een intensievere begeleiding nodig hebben. Het vraagt om intercedenten die gemotiveerd zijn en van het management de ruimte krijgen om jongeren die extra aandacht te kunnen geven.

Vanuit behoeften jongeren redeneren

De pilot laat zien dat het van belang is dat gemeenten meer vanuit de behoeften van jongeren redeneren dan vanuit regels en procedures. Vanuit een bredere kosten-batenafweging en een langere termijnvisie kunnen gemeenten andere beleidsmatige keuzes maken en middelen voor de begeleiding vrijmaken.

In totaal deden 8 arbeidsmarktregio’s mee aan de pilot: Drenthe, Twente, Midden-Limburg, Zeeland (subregio’s Walcheren, Oosterschelderegio en Terneuzen), Zuid-Limburg, West-Brabant, Groningen en Haaglanden. De evaluatie is uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers.