Einde en opvolging programma Aanpak Jeugdwerkloosheid

Het programma Aanpak Jeugdwerkloosheid houdt op te bestaan in zijn huidige hoedanigheid. Maar er blijft aandacht voor jongeren die zelfstandig de weg naar werk niet vinden. Dit schrijven de ministers Asscher (SZW) en Bussemaker (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Bedankt voor de samenwerking

Samen met gemeenten, UWV, scholen, werkgevers en andere partners hebben we de afgelopen jaren keihard gewerkt om jongeren die het alleen niet redden aan het werk te helpen en hen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Met die gezamenlijke inzet hebben we voor veel jongeren het verschil kunnen maken. We zijn onze samenwerkingspartners daar ontzettend dankbaar voor. De recente cijfers zijn positief. De economie trekt aan, het aantal vacatures neemt toe naar één miljoen in 2018 en de werkloosheid daalt. Het jeugdwerkloosheidspercentage is voor het eerst sinds augustus 2011 weer onder 10% gekomen en het aantal werkende jongeren is op het hoogste punt in zeven jaar.

Aandacht voor jongeren blijft nodig

Maar daarmee zijn we er niet. Hoe hard de economie ook groeit, in je eentje de weg naar werk vinden is niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Bovendien zijn de jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden de eerste generatie werknemers die nadrukkelijk te maken heeft met een meer flexibele en concurrerende arbeidsmarkt. Dat betekent dat zij vaker van baan moeten wisselen en dus ook vaker last hebben van het ontbreken van een startkwalificatie, een achterstand in vaardigheden of vooroordelen bij het zoeken van een baan. Daarbij hebben zij te maken met concurrentie van andere werkzoekenden met een betere uitgangspositie, waardoor het moeilijk is voor deze jongeren om ertussen te komen.

Gezamenlijke agenda voor de toekomst

We moeten voorkomen dat de tweedeling tussen jongeren die makkelijk aan het werk komen en jongeren die daar meer moeite mee hebben groter wordt. Of, zoals het SCP schreef: een mogelijke scheidslijn in de toekomst ligt niet zozeer tussen de haves en de havenots, maar tussen de cans en de cannots. Want alle jongeren verdienen een goede start met een eerlijke kans op werk. Dat is belangrijk voor jongeren zelf en voor de samenleving. Werk maakt dat je mee kan doen, je talenten kan ontwikkelen en je leven tot een succes kan maken. Daarom houden de ministeries van SZW en OCW, ook op verzoek van onze samenwerkingspartners, een gezamenlijke agenda binnen het programma Sociaal Domein voor een goede overgang van kwetsbare jongeren naar werk of terug naar school. Daarnaast krijgen de geleerde lessen, opgebouwde netwerken en uitgewerkte interventies een plek binnen andere programma's, zoals het programma Matchen op werk dat zich richt op álle werkzoekenden die zelfstandig hun weg naar werk niet vinden.

Overzicht activiteiten Team Aanpak Jeugdwerkloosheid

In een bijlage bij de Kamerbrief komen de jongeren en hun begeleiders aan het woord, en wordt in beeld gebracht tegen welke problemen zij aanlopen en hoe zij alsnog een nieuwe kans, die goede start krijgen. Daarnaast is er een overzicht met de activiteiten die Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft gedaan om gemeenten, UWV, scholen en hun partners zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun werk.