Bedrijfsbezoeken en stages voor een betere kans op werk

Veel (v)mbo leerlingen kiezen voor een studierichting die niet goed bij ze past of die geen goede kansen biedt op werk. Dat geldt vooral voor jongeren (met een migrantenachtergrond) die opgroeien in achterstandsbuurten waar veel mensen laagopgeleid en werkloos zijn, waardoor ze een eenzijdig en minder realistisch beeld hebben van beroepen. Werkexploratie - korte stages en bedrijfsbezoeken, biedt hen een beter perspectief op beroepsmogelijkheden en vermindert vooroordelen over beroepssectoren. ‘De stage dóét wat met de jongeren. De ogen gaan open en ze weten of ze een juiste keuze maken.’

Zelf stageplek regelen

Op het Roemer Visscher College, een vmbo in Den Haag, gaan leerlingen elk jaar op stage. Het 1e jaar is dat 10 uur op de eigen school. Het 2e jaar doen ze 30 uur vrijwilligerswerk buiten schooltijd. Het 3e en het 4e jaar lopen ze viermaal 2 weken stage.

De leerlingen moeten in principe zelf hun eigen stageplek regelen. Een bewuste strategie, legt Judith van Stokhem, stagecoördinator uit: ‘Als ze initiatief moeten nemen, kiezen ze voor iets dat echt bij ze past en beginnen ze veel gemotiveerder aan de stage.’

Verschillende stages lopen

Na afloop van de stage hebben de scholieren een beter beeld van hun talenten en interesses, dat helpt hen om aan het eind van het 2e jaar een profiel en een richting te kiezen. Van Stokhem: ‘Vooral als er tijdens de stage één op één begeleiding is, krijgt de leerling echt een goed idee van wat het werk inhoudt. Zo komen leerlingen erachter of ze het leuk vinden en of het werk bij ze past. We stimuleren daarom dat ze echt verschillende stages lopen, zodat ze een goed beeld krijgen van het werkveld.’

'Dat doet iets met een jongere'

Als ze een leuke ervaring hebben, zijn ze heel enthousiast en hebben ze het idee dat ze de hele wereld aankunnen, vertelt Van Stokhem. ‘We hebben bijvoorbeeld een jongen die stage heeft gelopen bij een sterrenrestaurant. Super! Hij heeft dat zelf geregeld. Hij zit in het 4e jaar en straks mag hij daar ook een BBL-opleiding volgen. Ook dat heeft hij zelf geregeld. Dat doet echt iets met een jongere!’

'Zo krijgen we veel BBL-ers binnen'

Jan Bally van Steegman Elektro heeft regelmatig stagiairs van het Roemer Visscher College. Steegman Elektro investeert graag in stagiairs omdat er in de toekomst een chronisch tekort aan goede vakmensen in de elektrotechniek wordt verwacht. Aan het einde van de 2 weken stage, gaat Bally in gesprek met de jongere. ‘Ik vraag dan of hij het leuk vindt en leg uit dat dit werk toekomst heeft, dat er voldoende geld te verdienen is en dat het gaat om vaste banen. Soms vragen ze of ze, als ze klaar zijn met vmbo, mogen solliciteren en dan zeg ik: natuurlijk! Zo krijgen we veel BBL-ers binnen. Zo’n stage maakt de keuze gemakkelijker voor jongeren. Als ze klaar zijn, weten ze echt iets van het vak. De ogen gaan open. Ik op mijn beurt probeer die jongens te prikkelen om voor dit vak te kiezen.’

Ook ManpowerGroup ontvangt leerlingen van het vmbo op de verschillende vestigingen in Nederland in het kader van werkexploratie.

ManpowerGroup

Ook ManpowerGroup ontvangt leerlingen van het vmbo op de verschillende vestigingen in Nederland. De bliksemstages worden georganiseerd door JINC. Medewerkers van de hr-dienstverlener leiden ze rond op de kantoren en vertellen hoe het is om er te werken en welke functies de medewerkers hebben.

Bedrijfbezoeken jongeren ook goed voor de medewerkers

Lotte Creemers van ManpowerGroup: ‘We doen dit niet alléén om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen en iets voor deze jongeren te kunnen betekenen. Het is ook goed voor de medewerkers zelf. Zij worden zich er meer bewust van dat niet iedereen even gemakkelijk de weg naar werk kan vinden. Dit zijn jongeren die geen rolmodellen hebben gehad toen ze opgroeiden, niet de tools hebben om het alleen te doen. Te zien dat je hen kunt helpen, hoe snel de jongeren een les oppikken, levert veel energie op. De medewerkers zien dat ze echt een bijdrage kunnen leveren en leren er ook zelf van.’

Talent voor de toekomst

Ook voor de samenwerking met klanten van ManpowerGroup is het goed, aldus Creemers: ‘Dat is ook echt het streven, dat de medewerker van ManpowerGroup het samen doet met de klant. Dat werkt heel goed. Het is iets uit de normale routine en iets voor de maatschappij. En een goede manier om elkaar beter te leren kennen. Alle bedrijven hebben hier baat bij. Niet alleen wij, maar ook zij hebben talent voor de toekomst nodig.’