Werkwijzer voor professionals die met jongeren werken

Hoe ondersteun je jongeren naar werk, opleiding of ondernemerschap? Wat is er nodig om jongeren te bereiken? Hoe vorm je een beeld van wat ze willen en kunnen? Hoe formuleer je een plan van aanpak en begeleid je jongeren bij het uitvoeren van dat plan? Welke aanpak past het best bij wie? Op die vragen geeft de Werkwijzer Jongeren een antwoord. Divosa heeft de Werkwijzer Jongeren mede op verzoek van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid ontwikkeld.

De Werkwijzer Jongeren is bedoeld voor professionals in het sociaal domein die werken met jongeren: jongerenwerkers, leerplicht- of RMC-coördinatoren, klantmanagers Werk en Inkomen, jobcoaches en maatschappelijk werkers.

Zonder oordeel kijken naar motivatie

De Werkwijzer Jongeren schetst de achtergronden van jongeren die buiten beeld zijn geraakt voor ondersteuning door de gemeente en geeft tips om ze outreachend te bereiken. De Werkwijzer laat zien hoe je jongeren met effectieve gespreksvoeringstechnieken aan het denken kunt zetten over hun eigen toekomst. Door het stellen van open vragen kan de jongere ontdekken wat hij of zij zelf wil en bedenken onder welke omstandigheden dat haalbaar is. Het werkt daarbij goed om zonder oordeel naar de motivatie van de jongere te kijken. Zo kunnen professionals jongeren helpen hun eigen toekomstplan te maken. Daarnaast biedt de Werkwijzer professionals handvatten voor begeleiding als activeren niet genoeg blijkt te zijn.

Draaischijf met het SLIM-model

De Werkwijzer Jongeren is onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa (de vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein) en de BvK (Beroepsvereniging voor Klantmanagers. Bij de werkwijzer hoort een draaischijf met het Subjectief Logisch Interventie Model (SLIM). Dit is een hulpmiddel om te komen tot een interventie of begeleiding die past bij de persoon en bij de situatie waarin de persoon zich verkeert. De draaischijf is gratis te bestellen via de website van Divosa. Ook  horen er 6 videofragmenten met praktijksituaties bij, die de theorie en de tips tot leven brengen.