Workshops & masterclasses slotdag WerkWeek voor een betere match op werk

Samen met gemeenten, UWV en hun partners wil Team Aanpak Jeugdwerkloosheid jongeren sneller en duurzamer aan het werk helpen door in te zetten op Matchen op werk. Om de uitvoering van Matchen op werk te versterken organiseerden we op de Slotdag van de WerkWeek workshops en masterclasses over de drie onderdelen van Matchen op werk: het bereiken en activeren van jongeren en werkgevers én het maken van de match zelf.

Mark van Rijn Youngworks

Mark van Rijn tijdens zijn masterclass: 'Jongeren zijn 24/7 online'.

Social media om jongeren te bereiken en activeren

Veel regio’s worstelen ermee: Hoe jongeren te bereiken en activeren? De inzet van social media kan helpen. Jongeren zijn veel te vinden op social media, een wereld waar volwassenen vaak minder bekend mee zijn. Om social media in te zetten voor het bereiken van jongeren is wel een duidelijke visie nodig, zo werd duidelijk tijdens de masterclass Jongeren zijn 24/7 online door Mark van Rijn. Van Rijn, werkzaam bij jongerencommunicatiebureau Youngworks, raadt ook aan het advies te volgen dat we vaak aan werkzoekende jongeren geven: experimenteer, leer van de ervaring en blijf je dromen volgen, ook al maak je soms fouten.

Lees het hele verhaal in zijn blog.

Wil je meer weten, bekijk dan ook de Do’s en Don’ts voor het bereiken en activeren van jongeren.

Informele organisaties om jongeren te bereiken die buiten beeld zijn geraakt

Hoe bereik je jongeren die buiten beeld zijn geraakt van de overheid? Deelnemers aan de workshop Onzichtbare jongere op de stoel van de kapper hadden veel vragen over de oorzaken van het buiten beeld raken. Cemil Yilmaz en Dionne Abdoelhafiezkhan van IZI Solutions gaven uitleg:  Jongeren vallen bijvoorbeeld uit op school en blijven weg van instanties zoals de gemeente om hulp of een uitkering te vragen. De deelnemers werden erop gewezen dat professionals geneigd zijn om vanuit het eigen referentiekader te denken. Ze zoeken bijvoorbeeld contact met religieuze instellingen. Echter dat is niet perse de eerste plek om te zoeken. Ook  andere ‘informele’ organisaties kunnen helpen om met de jongeren in contact te komen.

Lees het blog over deze workshop.

Wil je meer weten over samenwerking met informele organisaties, lees het rapport van NSOB of bekijk wat we doen in de pilot sociale kaart.

Intercultureel communiceren

In de masterclass: Jongeren, een cultuur op zich van Jozef Berragiy van de BeHr Groep, leerden de deelnemers hoe zij het beste kunnen communiceren met jongeren. Zeker als er sprake is van botsende culturen, moeten professionals zich bewust zijn van verschillen, om pijnlijke verwarringen te voorkomen. 

Een Werkwijzer om jongeren beter te begeleiden

Tijdens de masterclass Begeleiden van jongeren: een vak apart door Henk Spies en Huub Nelis, noemden de deelnemers verschillende redenen waarom jongeren op weg naar werk of opleiding haperen: keuzestress, gebrek aan vertrouwen, weinig steun vanuit het sociale netwerk, dingen niet voldoende kunnen overzien, gebrek aan motivatie en onvoldoende competenties.

Huub Nelis ziet hoe de ontwikkeling van het puberbrein van invloed is op de motivatie en het handelen van jongeren en hoe we daarmee kunnen omgaan: ‘Voor jongeren moeten we dingen vaker herhalen dan bij volwassenen, drempels verlagen en jongeren groei laten ervaren door te benoemen wat ze al gedaan hebben.’  

Lees het blog van Henk Spies en Huub Nelis.

Wil je meer weten, bekijk de Werkwijzer Jongeren, een praktische methodiek om jongeren te activeren en begeleiden. De Werkwijzer is gratis te downloaden op Divosa.nl.

Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

Maarten van Heems en Frank Verhoef van campagnebureau BKB gaven een toelichting op instrumenten die bij kunnen dragen aan het vergroten van de bekendheid en het werkgeversnetwerk van het WerkgeversServicepunt (WSP) in hun workshop Tips & Tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk. Een animatie,  social media en regionale pers kunnen ingezet worden om de bekendheid van het WSP te vergroten.

Voor het vergroten van het werkgeversnetwerk adviseren ze onder meer om werkgevers te vragen als ‘ambassadeur’ van het WSP.  Zo kunnen werkgevers andere werkgevers overtuigen om ook een samenwerking aan te gaan met het WSP.  

Lees het blog over deze workshop.

Wil je meer weten, bekijk de communicatietoolbox op Matchenopwerk.nl.

8 principes voor succesvolle werkgeversdienstverlening

Ook voor Peter Smit en Yvonne Caspers van MD&D Concepts staat of valt een succesvolle ‘match op werk’ met een sterk netwerk van werkgevers. In hun workshop De 8 principes van succesvolle werkgeversdienstverlening pleitten ze voor continue aandacht voor het uitbreiden en onderhouden van het netwerk van werkgevers.

Lees meer in hun blog.

Jobhunters maken de match

Voor het maken van de match zelf lieten Yakub Aydemir & Renate van de Pol tijdens hun workshop Maak de match, ken de jongere en de werkgever de deelnemers zelf speeddaten, zodat zij ook eens aan den lijve ondervinden hoe het voelt voor jongeren om steeds met andere mensen te maken te krijgen aan wie zij hun verhaal moeten vertellen.  

Aydemir en Van de Pol werken beiden als Jobhunters bij het Actieplan Jeugdwerkloosheid Regio Utrecht Midden. In hun aanpak heeft de jongere steeds met dezelfde contactpersoon te maken die ook een netwerk heeft onder werkgevers. De ideale combinatie om de match te maken.

Lees hun blog.

Wil je meer weten, bekijk dan ook hun ‘poster’ op het Festival van de goede voorbeelden.

Competentiegericht matchen

Randstad Nederland vertelde tijdens de workshop Maak de match met competentiegerichte werving en selectie over de toekomst van matchen. Zij zien daarbij een grote rol weggelegd voor competentiegericht matchen. Hierbij maken herkenbare werkervaring en een passende opleiding plaats voor softskills en competenties zodat ook jongeren die een minder indrukwekkend cv hebben meer kans op werk maken.

Lees meer in het blog.

Ontmoetingen om vooroordelen te overbruggen en de match te maken

Tenslotte was er de masterclass Maak de match: wees vooroordelen de baas. Prof. dr. Naomi Ellemers en Prof. dr. Jojanneke van der Toorn van de Universiteit Utrecht hadden van tevoren een klein experiment opgezet waaruit bleek dat de invloed van stereotypen hardnekkig is en dat iedereen ze heeft, of je dat wilt of niet. Vooroordelen staan het maken van een match in de weg. Effectieve kennismakingen tussen jongeren en werkgevers kunnen echter helpen  om vooroordelen te overbruggen.

Lees meer in hun blog.

Wil je meer weten over hoe een effectieve kennismaking te organiseren, lees de handreiking Effectieve kennismaking tussen jongeren en werkgevers en bekijk de Tips voor het organiseren van de ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden.