Wethoudersconferentie: Kansen vergroten voor jongeren zonder startkwalificatie

Er moet meer gebeuren om jongeren zonder startkwalificatie een eerlijke kans op werk te bieden. Er is werk te doen voor een volgend kabinet. Daarover waren alle aanwezigen op de wethoudersconferentie op de Slotdag van de WerkWeek het eens. Onderwijs, werkgevers en overheid moeten samen aan de slag om kwetsbare jongeren beter te kunnen helpen. Staatssecretaris Klijnsma: ‘Goede wethouders zeggen: het zijn wel ónze jongeren, die laat je niet in de steek! Simpel is het niet, er is een lange adem nodig’.

In Nederland zijn er 184.000 niet onderwijsvolgende jongeren zonder startkwalificatie. Zij hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt: ze zijn vaker werkloos, zijn oververtegenwoordigd in de uitkering, werken vaker op flexibele basis, ontvangen lagere beloningen en volgen weinig (bij)scholing. De overheid heeft een deel van deze jongeren niet in beeld, waardoor de overheid deze jongeren niet kan begeleiden naar school, werk of een combinatie daarvan. Is dat een urgent probleem? Welke knelpunten ervaren gemeenten? En hoe kunnen deze jongeren op weg worden geholpen naar leren, werken of een combinatie daarvan? Deze vragen stonden centraal tijdens de conferentie.

Slotdag WerkWeek minister Bussemaker

Minister Bussemaker: 'It takes a village to raise a child'

Stemmen

Uitgenodigd waren wethouders uit een groot aantal Nederlandse gemeenten. Tijdens een stemming gaf zo’n 80%  van hen aan dat er meer moet gebeuren om jongeren zonder startkwalificatie een eerlijke kans op werk te bieden. En ook de sprekers, een drietal wethouders, Ton Heerts (voorzitter MBO Raad) en Michaël van Straalen (voorzitter MKB Nederland) benadrukten dat we samen moeten werken aan oplossingen: overheid, onderwijs en werkgevers. Zij doen hiermee ook een appèl op het volgende kabinet.

Één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt

In de eigen uitvoering ervaren gemeenten dat een directie financiële prikkel ontbreekt om jongeren die door voortijdig schooluitval geen startkwalificatie hebben, te ondersteunen naar werk. De wethouders deden de oproep om te komen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Aan de zijde van werkgevers ervaren gemeenten onvoldoende BBL-leerbanen. 90% van de aanwezige wethouders vindt dat nieuwe vormen van praktijkleren en deelcertificaten nodig zijn. Nog dit voorjaar brengt de SER hierover een advies uit.

Maatwerk

Aan de kant van het onderwijs ervaren gemeenten onvoldoende mogelijkheden tot maatwerk. Álle aanwezige wethouders willen dat het mbo meer maatwerk biedt. De MBO Raad en de NRTO, de brancheorganisaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, speelden hierop in. Zij lanceerden de ochtend van de Slotdag het idee van een Perspectiefjaar: een intense periode van werk- en leeractiviteiten met coaching op maat.

Bussemaker: samenwerken voor jongeren zonder startkwalificatie

Ook minister Jet Bussemaker (OCW) erkent de urgentie van de problematiek. Zij maakt zich ook zorgen over het dalende aantal BBL-leerbanen. Alle jongeren moeten gelijke kansen krijgen, zo vindt Bussemaker. 'It takes a village to raise a child. Rijksoverheid, gemeenten, onderwijs, werkgevers: werk samen voor jongeren zonder startkwalificatie!'.