WerkWeek: Ontmoetingen professionals voor een betere Match

Ontmoetingen tussen professionals werkzaam bij gemeenten, UWV en organisaties zoals RMC, Werkgeversservicepunten, Sociale Teams, Leerwerkloketten en scholen helpen bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het delen van expertise over de regionale arbeidsmarkt en de jongeren, elkaar snel kunnen vinden om te voorkomen dat jongeren uit beeld raken, maar ook elkaar inspireren om nieuwe oplossingen te vinden, draagt bij aan een betere uitvoering van Matchen op werk.

Arbeidsmarktregio’s Rijnmond, Midden-Holland, Groningen en Noordoost-Brabant organiseerden in de WerkWeek daarom ook bijeenkomsten speciaal voor professionals.

Expertbijeenkomst Jongeren Groningen

De arbeidsmarktregio Groningen bestrijkt een royaal gebied van de provincie Groningen en Noord-Drenthe, tezamen 27 gemeenten, UWV en 4 RMC -regio’s. Iedere professional rond werkzoekende jongeren was uitgenodigd voor deze Expertbijeenkomst Jongeren. Zo'n 90 mensen waren aanwezig, vanuit allerlei functies: accountmanagers, RMC-trajectbegeleiders, jongeren- & werkcoaches, loopbaan- & jobcoaches. UWV presenteerde een actueel overzicht van de arbeidsmarkt voor jongeren: sterkere kansen voor jongeren met startkwalificatie en hoger-opgeleid. Voor jongeren zonder startkwalificatie nog steeds een flinke kloof naar werk. Daarnaast gaf elke subregio een presentatie over eigen aanpak en succesvolle samenwerking.

Ontmoeting professionals in Zoetermeer

Ook in de regio Zuid-Holland Centraal drukten professionals elkaar de hand.

Succesfactoren voor goede samenwerking

Aan het eind van de dag werd er gestemd over de succesfactoren, en welke 6 het meest doorslaggevend zijn in de samenwerking. Gerda Jansen, regionaal projectleider Aanpak Jeugdwerkloosheid in de regio Groningen: 'Een inspirerende bijeenkomst door aansprekende, succesvolle praktijkvoorbeelden van jongeren die naar werk zijn begeleid. En zeer informatief door uitwisseling van kennis en aanpak, met eigen lokale accenten. Wat werkt, waar zit vernieuwing, waar liggen kansen op (lager geschoold) werk en in de samenwerking? Nu gaan we kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.' Bekijk de infographic van de samenvatting van de Expertmeeting

Conferentie Midden-Holland

In Gouda was er de conferentie 'Wij, de sluitende aanpak', een programma met workshops en gastsprekers en ruime gelegenheid tot netwerken. De ongeveer 90 aanwezigen, waaronder ook wethouders, hoorden wat er in de regio allemaal gebeurt. Ans Gierman, regionaal projectleider Aanpak Jeugdwerkloosheid Midden-Holland is zeer tevreden met de conferentie. 'De geluiden zijn zeer positief, vooral van de wethouders. Zij zeiden: ‘Mijn ogen gingen open, wat gebeurt er toch veel in de regio.' Ook werd een nieuwe website gelanceerd: Kiesjouwtoekomst.nl, een portal voor jongeren over school, werk, geld en andere zaken die de komende tijd wordt doorontwikkeld.

Meet&Greet Noordoost-Brabant

Jos van Delft van de Verspillingsfabriek vertelt hoe je het beste haalt uit 'verspilde talenten' tijdens de Meet&Greet Noordoost-Brabant.

Meet&Greet Noordoost-Brabant

Ook in Noordoost-Brabant kwamen professionals vanuit een grote variëteit aan organisaties bij elkaar, zo laat Franka van Lieshout, regionaal projectleider Aanpak Jeugdwerkloosheid van de regio weten. 'RMC, Bureau Leerplicht, het WSP, UWV, werkconsulenten van de gemeenten, de SBB en Leren en Werken en vanuit het onderwijs: VSO, PRO, vanuit al deze organisaties waren er professionals op onze Meet&Greet.'

Uitgaan van belang, kansen en motivatie van de jongere

Jos van Delft, manager Inclusiviteit van de Verspillingsfabriek gaf een presentatie over hoe je het beste haalt uit 'Verspilde Talenten' en Dionne Abdoelhafiezkhan van IZI Solutions vertelde over de 'do's and don’ts' bij het bereiken, motiveren en activeren van jongeren. Daarna gingen 5 gespreksleiders elk met een groep van 10 mensen aan de slag met een casus. Conclusie? 'Dat men zich vooral niet teveel moet laten leiden door instituties en wet-en regelgeving, maar vooral moet uitgaan van het belang, de kansen en de motivatie van de jongeren.'

Zelf meedenken

Ook Van Lieshout hoorde positieve reacties. 'Mensen waarderen het vooral om kennis uit te wisselen. En dan geen afgeronde presentaties, maar de mogelijkheid om zelf mee te denken.'  Van Lieshout heeft een lijst uitgedeeld met de e-mailadressen van alle aanwezigen, zodat men ook na Meet&Greet contact kan houden. 'Dit moeten we echt vaker doen, zeiden veel mensen.'