Start aanpak beeldvorming en (stage)discriminatie op 26 (v)mbo-scholen

Kennismaking tussen werkgevers en scholieren kan negatieve beelden en vooroordelen overbruggen. Daarom gaan leerlingen van 4 vmbo-scholen uit de grotere steden vandaag op bliksemstage bij bedrijven als Hilton en ABN AMRO. Door deze bedrijfsbezoeken ervaren de jongeren wat het werk echt inhoudt en kijken werkgevers op een andere manier naar de jongeren. De bedrijfsbezoeken zijn onderdeel van een pilot van de Aanpak Jeugdwerkloosheid van de ministeries van SZW en OCW. In totaal doen 26 (v)mbo scholen mee aan de pilot. 

Op bliksemstage

Op het Mundus College in Amsterdam begint de dag met een gezamenlijk ontbijt voor de leerlingen. Twee groepen gaan vandaag op bliksemstage: naar Hilton op Schiphol en naar ABN AMRO. Rachid (15) en Ismail (17), beiden uit Marokko, zijn niet zo enthousiast, want ze willen de richting Media, vormgeving en ICT op en dat heeft toch niks met een bank te maken? Ze zijn dan ook een beetje verbaasd als ze bij de hartelijke ontvangst op het hoofdkantoor horen dat je hier allerlei beroepen kunt uitoefenen. Er is zelfs een fysiotherapeut! En ICT is juist ontzettend belangrijk, zo leren ze. Van de 10.000 mensen die werken bij de bank, houden zich naar schatting meer dan 1.000 bezig met ICT.

Gezamenlijk ontbijt op het Mundus

Leerlingen van het Mundus College in Amsterdam beginnen deze speciale dag met een gezamenlijk ontbijt.

Bedrijfsbezoeken

Opleidingen en beroepen: het zegt jongeren weinig. Dat geldt nog meer voor jongeren met een migrantenachtergrond die opgroeien in achterstandsbuurten, waar veel mensen laagopgeleid en werkloos zijn. Zij hebben een nog eenzijdiger beeld van de banen en opleidingen die er allemaal zijn. Door jongeren beroepen te laten ervaren en door met ze in gesprek te gaan over hun ervaringen, hun talenten en hun voorkeuren helpen we jongeren bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. Wat switchen van opleiding, voortijdige schooluitval, werkloosheid en onderbenutting van capaciteiten helpt voorkomen.

Een jong brein heeft moeite met kiezen

Bedrijfsbezoeken zorgen er ook voor zorgen dat werkgevers op een andere manier naar deze jongeren kijken. Zij leren de jongeren kennen voor wie zij zijn en wat zij kunnen. Zo dragen bedrijfsbezoeken bij aan het aanpakken van vooroordelen en onbewuste discriminatie. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. In ieder geval voordat de jongeren op zoek moeten naar een mbo-stage. Want helaas moeten jongeren met een migrantenachtergrond vaker solliciteren dan autochtone jongeren om een stageplaats te bemachtigen. Minister Lodewijk Asscher (SZW) stelt dat kennismakingen belangrijk zijn: 'Elkaar ontmoeten is de sleutel om vooroordelen en stagediscriminatie tegen te gaan. Werkgevers, zet de eerste stap!'

Toolbox voor (v)mbo-scholen

De bedrijfsbezoeken zijn onderdeel van een toolbox voor het onderwijs om negatieve beeldvorming  en (stage)discriminatie aan te pakken. De toolbox bestaat verder uit een training antidiscriminatie voor docenten en studenten, een brochure voor stagecoördinatoren over wat te doen bij een mogelijk discriminerend verzoek, het peer-coachingsproject Junior praktijkopleiders waarbij ouderejaars mbo-studenten hun jongere medestudenten begeleiden bij de introductie bij werkgevers, een startbijeenkomst voor de aanpak van (stage)discriminatie en communicatiemiddelen.

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid. In 12 steden werken de ministeries van SZW en OCW samen met 20 vmbo-scholen, 15 mbo-scholen, 5 hogescholen en 3 universiteiten aan nieuwe methoden om vooroordelen te overbruggen en ruim 9000 scholieren met een migrantenachtergrond uit achterstandsbuurten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Deze jongeren doen het steeds beter in het onderwijs, wat zich nog onvoldoende vertaalt naar kansen op de arbeidsmarkt.

Lees ook het nieuwsbericht Pilot oriënterende bedrijfsbezoeken voor jongere (ministerie OCW)