Jeugdwerkloosheid gezakt onder de 10%

De jeugdwerkloosheid is voor het eerst sinds augustus 2011 beneden de 10% uitgekomen. In september 2013 piekte de jeugdwerkloosheid met bijna 14% van de beroepsbevolking. Daarna daalde de werkloosheid onder jongeren en kwam in januari uit op 9,8%. Dit betekent dat 139.000 jongeren naar werk zochten en daarvoor direct beschikbaar waren. Het CBS wijst erop dat Nederland na Duitsland de laagste jeugdwerkloosheid heeft in Europa. Het aantal jongeren met betaald werk is de afgelopen 12 maanden met 42.000 toegenomen. Bijna twee derde hiervan betreft banen van meer dan 12 uur per week. In januari kwam het aantal jongeren met betaald werk uit op ongeveer 1,3 miljoen.