Nieuwe ambities in plannen van aanpak regio’s

Alle 35 arbeidsmarktregio’s (gemeenten en UWV) hebben binnen de gestelde termijn de update van hun plan van aanpak Samen naar een werkende toekomst - Matchen op werk voor de aanpak van jeugdwerkloosheid ingediend. In de update van de plannen staat onder andere hoeveel jongeren met een uitkering en hoeveel jongeren zonder startkwalificatie (als gevolg van schooluitval) elke regio het komend jaar wil Matchen op werk. Maar liefst tweederde van de regio’s heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gezamenlijke ambitie te geven voor WW en bijstandsjongeren. Een mooi resultaat, aangezien het  indienen van een gezamenlijke ambitie de samenwerking in de regio stimuleert.

Dezelfde uitdagingen en knelpunten

Opvallend is verder dat, hoewel de regio’s zeer verschillen, zij over het algemeen dezelfde uitdagingen en knelpunten zien. Zo stellen de regio’s dat er geen overlegstructuren ontbreken, maar dat de bestrijding van de jeugdwerkloosheid effectiever wordt als de bestaande structuren worden uitgebreid of beter op elkaar aangesloten worden. Enkele regio’s zien graag dat de afdeling Economische Zaken van de gemeente meer wordt betrokken. Ze willen ook een nauwere samenwerking met subregio’s. De bestuurlijke afstemming tussen Werk & Inkomen en onderwijs wordt als onvoldoende geborgd in de bestaande structuren genoemd. Regio’s willen de samenwerking met RMC en onderwijsinstellingen verder versterken en willen ook meer samenwerking met het Werkgeversservicepunt en Leerwerkloketten.

Omslag Matchen op werk rapportage

Eerste rapportage van Regioplan met resultaten van de aanpak Matchen op werk voor jongeren met een uitkering is beschikbaar als download.

Samenwerking

De regio’s vragen ook van het Rijk om meer aandacht voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De warme overdracht van jongeren van PRO-VSO-scholen en voortijdig schoolverlaters naar gemeenten kan soepeler. Een blijvende samenwerking van de ministeries van SZW met OCW is hiervoor van belang. Ook wordt de aansluiting met Zorg door een groot aantal regio’s vaak in één adem genoemd met de aansluiting tussen  onderwijspartijen en arbeidsmarktpartijen.

Marktbewerkingsplan

De 35 arbeidsmarktregio’s geven in hun plannen van aanpak ook aan dat zij een marktbewerkingsplan hebben opgesteld. Ongeveer een derde van de regio’s benoemt jongeren hierin als aparte doelgroep. Als top 5 meest kansrijke sectoren noemen de regio’s: industrie/techniek/bouw, horeca, transport/logistiek, detailhandel en zorg. Opvallend is dat de uitzendbranche weinig wordt genoemd als kansrijke sector, terwijl hier veel mogelijkheden voor werk zijn voor jongeren, ook voor laaggeschoolde arbeid. 

Samen naar een werkende toekomst

De update is een vervolg op de plannen van aanpak Samen naar een werkende toekomst. Hiermee committeerden 35 arbeidsmarktregio’s zich in juli 2015  aan de aanpak Matchen op werk. Deze plannen werden ondertekend door de coördinerend wethouder Aanpak Jeugdwerkloosheid, de wethouder onderwijs van de contactgemeente RMC en regiomanager UWV. Voor een goede afstemming van het plan van aanpak voor Matchen op werk met het programma voortijdig schoolverlaten (VSV), gaven wij de regio’s uitstel tot 15 september 2016. De ontwikkelingen in Matchen op werk in de regio worden gevolgd door onderzoeksbureau Regioplan. De eerste resultaten van de aanpak Matchen op werk voor jongeren met een uitkering zijn hieronder als download beschikbaar.