Kamerbrief: Kansen benutten met Matchen op werk voor alle werkzoekenden

Om meer mensen aan het werk te helpen, willen de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met alle betrokken partijen en de arbeidsmarktregio’s de uitvoering van Matchen op werk in de regio’s verbeteren. Dat stellen zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de Kamerbrief is de onderzoeksrapportage ‘Werk aan de … uitvoering’ van de Inspectie SZW die met de brief aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De Inspectie wijst hierin op de noodzaak van verbetering van 2 van de 3 pijlers van Matchen op werk: de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s en het matchen zelf: het samenbrengen van de vraag en het aanbod van werk. In eerdere rapportages, waaronder 'Buitenspel’, adviseerde de Inspectie al over de 2e pijler over dienstverlening voor de werkzoekenen. Gemeenten en UWV zouden jongeren volgens de Inspectie actiever kunnen stimuleren en controleren in hun zoektocht naar werk.

Expertmeeting

De komende jaren gaat het ministerie samen met de arbeidsmarktregio’s en landelijke samenwerkingspartners aan de slag om de uitvoering van Matchen op werk te verbeteren. Op 25 oktober 2016 vond een eerste bijeenkomst plaats over de verbetering van de uitvoering van Matchen op werk met experts op het gebied van de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s. Tijdens een wethoudersbijeenkomst op 2 november 2016 wordt de input van de bijeenkomst van 25 oktober besproken met de wethouders Sociale Zaken van de centrumgemeenten.

Tijdens de werkconferentie 'Werken aan de uitvoering' op 25 oktober spraken experts van onder andere de werkgeversservicepunten elkaar over het verbeteren van de werkgeversdienstverlening in hun regio.

Matchen op werk voor alle doelgroepen

In een eerdere rapportage 'Uitvoering van de WWB voor jongeren (18-27 jaar)' (september 2015)  wees de Inspectie er op dat de werkgeversdienstverlening en het matchen op werk van jongeren in beperkte mate van de grond komt. Dat rapport was aanleiding voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid om in te zetten op een betere uitvoering van Matchen op werk ten behoeve van de aanpak van de jeugdwerkloosheid. De positieve ervaringen in de arbeidsmarktregio’s waren aanleiding om Matchen op werk voor alle doelgroepen in te zetten.  

Effectieve vorm van re-integratie

Als vraag en aanbod niet vanzelf bij elkaar komen, is Matchen op werk een van de meest effectieve vormen van re-integratie, zo laat onderzoek zien. Voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk, is een sterk netwerk nodig van werkgevers met passende vacatures. Werkzoekenden moet ondersteuning op maat worden aangeboden, zodat ze hun positie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.  Het matchen zelf vraagt om een goede selectie en introductie van kandidaten.

Lees meer over Matchen op werk voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid.