7 gemeenten doen mee aan pilot ‘sociale kaart’

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid laat voor 7 gemeenten een zogeheten ‘sociale kaart’ ontwikkelen. Op de sociale kaart staan de informele organisaties die de gemeenten kunnen helpen bij het in kaart brengen van jongeren ‘buiten beeld’. Voor alle overige gemeenten wordt een handreiking gemaakt waarmee zij zelf een dergelijke sociale kaart kunnen opstellen.

Sportscholen, moskeeën, buurtcentra

Jongeren ‘buiten beeld’ zijn jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering ontvangen. Omdat ze niet bekend staan als werkzoekend, is het voor gemeenten moeilijk om ze te bereiken. Sportscholen, moskeeën, kerken, buurtcentra, buurtkappers en rolmodellen in de eigen buurt hebben vaak veel meer contact met deze jongeren.

Jongerenwerkers hebben jongeren vaak beter in beeld.

Hoe groot is de invloed op jongeren?

Movisie en IZI Solutions gaan in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid in elk van de gemeenten onderzoeken welke informele organisaties in hun gemeente de jongeren in beeld hebben, hoe groot hun bereik is en hoe groot hun invloed is op de jongeren. De sociale kaart en de handreiking zijn naar verwachting eind december 2016 gereed.

7 Gemeenten

De gemeenten die meedoen aan de Pilot sociale kaart zijn: Tilburg, Hilversum, Amersfoort, Eindhoven, Den Haag, Den Bosch, Almere en Hunze.

Jongeren buiten beeld

De arbeidsmarktregio’s hebben in de bestuurlijke afspraken aangegeven zich extra te willen inspannen voor jongeren buiten beeld, die geen startkwalificatie hebben. Per gemeente is een overzicht gemaakt van het aantal jongeren buiten beeld. Met onder meer de sociale kaart wil Team Aanpak Jeugdwerkloosheid de ’gemeenten ondersteunen bij het in beeld brengen van deze jongeren, zodat zij ze kunnen matchen op werk.