Quickscans Activiteiten en PPS voor matchen op werk in de regio’s

De Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft 2 quickscans gepubliceerd met activiteiten en samenwerking in de 35 arbeidsmarktregio’s die het matchen op werk van jongeren bevorderen. Het gaat om een onderzoek met activiteiten die het effectief zoekgedrag verbeteren en de werknemersvaardigheden van jongeren versterken en om een quickscan die de verschillende vormen van publiek-private samenwerking in kaart brengt.

Inzetten op matchen naar werk in de regio's

Vaak lukt het jongeren met een WW- en bijstandsuitkering niet om op eigen kracht werk te vinden omdat zij matig ontwikkelde werknemersvaardigheden hebben en weinig effectief zoekgedrag vertonen. Team Aanpak Jeugdwerkloosheid wil bevorderen dat de arbeidsmarktregio’s zich inzetten op matchen naar werk van deze jongeren.

Werknemersvaardigheden en zoekgedrag

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat jongeren sneller aan het werk geholpen kunnen worden door ze te matchen naar werk. In verschillende arbeidsmarktregio’s worden al activiteiten ondernomen om jongeren te helpen op het gebied van werknemersvaardigheden en effectief zoekgedrag.

Om inzicht te krijgen in al deze activiteiten en om te kijken of er wellicht extra ondersteuning nodig is vanuit het Rijk, heeft onderzoeksbureau YAG in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid een quickscan uitgevoerd. Voor het maken van de quickscan is een desk research uitgevoerd en zijn interviews afgenomen.

Publiek-private samenwerking

De YAG heeft tevens een quickscan uitgevoerd om publiek-private samenwerking voor matchen naar werk in de arbeidsmarktregio’s in kaart te brengen. In hoeverre werken de arbeidsmarktregio’s samen met intermediairs en is deze samenwerking effectief?

Het doel van dit onderzoek is om kennis over publiek-private samenwerking te delen, om te kijken of er onbenutte kansen liggen en om te bezien of er extra ondersteuning nodig is vanuit het Rijk. Voor het maken van de quickscan heeft YAG interviews afgenomen.

Resultaten quickscans

De resultaten van de quickscans zijn terug te vinden via onderstaande downloads. Daarnaast is de opbrengst per regio terug te vinden op deze website via de pagina Partners – Gemeenten en UWV.